Potřebujete poradit? Volejte +420 725 675 675

Pouze celé balení či kusy

PASCAL - SBS podkladní pás Pascal G S4-15 mineral

Univerzální asfaltový pás typu S (svařitelný) určený pro nejnáročnější vícevrstvé střešní skladby, jedno- a vícevrstvé skladby spodních staveb, jako protiradonová zábrana pro střední kategorii rizika, i jako jednovrstvá parotěsná zábrana. Zobrazit celý popis
Výrobce:
PASCAL
Kód produktu:
P-022437
EAN:
4025255764688
Kód výrobce:
176468
Dostupnost:
více než 5 000 m2
(dostupnost na pobočkách)
Ceníková cena s DPH: 204,49 Kč
37 %
Ušetříte -75,66 Kč
128,83 Kč / m2 s DPH
106,47 Kč / m2 bez DPH
m2
Další jednotky:
1 balení = 5 m2
1 m2 = 4,5005 kg
1 paleta = 150 m2
Upozornění:
Pouze celé balení či kusy
Univerzální asfaltový pás typu S (svařitelný) určený pro nejnáročnější vícevrstvé střešní skladby, jedno- a vícevrstvé skladby spodních staveb, jako protiradonová zábrana pro střední kategorii rizika, i jako jednovrstvá parotěsná zábrana.
 
Tlouštka - 4,0 mm

pás má nosnou vložkou ze skelné tkaniny G – glas
pás se vyrábí v rolích jako typ S (svařitelný) 1,0 x 7,5 m


 
Použití
Univerzální asfaltový pás typu S (svařitelný) určený pro nejnáročnější vícevrstvé střešní skladby, jedno- a vícevrstvé skladby spodních staveb, jako protiradonová zábrana pro střední kategorii rizika, i jako jednovrstvá parotěsná zábrana.
EN 14967
• jednovrstvý podklad do stěnových konstrukcí (proti zemní vlhkosti,..)
EN 13970
• jednovrstvá parotěsná zábrana
EN 13707
• podkladní vrstva vícevrstvého střešního souvrství (plochých střech, teras, balkónů, šikmých střech nebo součást kompletizovaného dílce nakašírované k tepelné izolaci z minerální vlny nebo polystyrenu)
• spodní / vrchní vrstva vícevrstvého střešního souvrství pod těžkou povrchovou ochranu
EN 13969
• jedno nebo vícevrstvá (spodní) hydroizolace spodní stavby proti podpovrchové vodě
• vícevrstvá (podkladní) hydroizolace spodní stavby proti tlakové vodě ČSN 73 0601
• jako protiradonová izolace staveb se středním radonovým indexem pozemku
 
Provedení a označení výrobku
• vysoká pevnost
• velmi dobrá ohebnost při nízkých teplotách
• vyšší odolnost proti stékání za zvýšených teplot
• nižší dilatační schopností
• pás má nosnou vložkou ze skelné tkaniny G – glas
• pás se vyrábí v rolích jako typ S (svařitelný) 1,0 x 7,5 m - 4,0 mm, tloušťka pásu v názvu je uvedena v mm
• pás je modifikovaný kaučukem (SBS - elastomery) v provedení s ohebností -25 °C nebo s ohebností -15 °C
(Příklad označení pásu Pascal G S4 -25 mineral)
 
Doporučené zpracování
• pás se natavuje hořákem jako podkladní vrstva vícevrstvých aplikací na napenetrovaný podklad (beton, pro rekonstrukce na původní asfaltový pás, ...) nebo podkladní mechanicky kotvený pás
• pás se přibíjí nebo mechanicky kotví v přesahu nebo celoplošně
• je možné i lepení do horkého asfaltu (do sklonu 5°) na podkladní beton anebo tepelnou izolaci z minerální vlny
• je možná i volná pokládka s přitížením zdivem
Spoje pásů jsou natavovány, lepeny s přesahem min. 80 mm.
 
Podmínky pokládky
• asfaltové pásy mohou být montovány při odpovídajících povětrnostních podmínkách
• teplotní rozsah použití – pro modifikovaný pás platí pro montáž od > -5 °C do < +30 °C, pás má vnitřní paměť, proto je-li ranní teplota pod +5 °C v tomto p řípadě je vhodné role předtemperovat 24 hod./20 °C pro lepší zpracovatelnost, pak po dodání na místo montáže role ihned rozbalit. Pozn. materiál umožňuje bezproblémovou manipulaci s pásem i při nižších teplotách, avšak při teplotě montáže pod -5 °C není možné již zabezpečit rovnoměrné kvalitní natavení pásu izolatérem.
• vlhkost – podklad musí být suchý - nesmí pršet, sněžit, na podkladu nesmí být námraza
• stav podkladu - čistý zbavený nečistot a prachu, podklad je vhodné pro lepení lepidlem nebo do horkého asfaltu napenetrovat asfaltovým penetračním nátěrem
 
Upozornění
• asfaltový pás není odolný vůči organickým rozpouštědlům, tukům a olejům
 
Bezpečnost práce
• výrobek při použití určeném výrobcem nemá škodlivý vliv na zdraví
• při práci nejíst, nepít, nekouřit
• pro montáž použít ochranný pracovní oděv a brýle, pracovní kožené boty, kožené rukavice, především proti popálení horkým asfaltem při pokládce do horkého asfaltu
• nevdechovat páry, dýmy, plyny, při dostatečném větrání ochrana dýchacích cest není nutná
• po práci je nutné umýt pokožku vodou a ošetřit vhodným ochranným krémem
• při potřísnění pokožky horkým asfaltem okamžitě ochladit zasažené místo studenou vodou, asfalt se z pokožky neodstraňuje (kromě zasažení očí), aby nedošlo k poškození puchýře
• pásy jsou za normálních teplot nehořlavé, bod vzplanutí asfaltu je nad 250 °C, asfaltový pás lze plynovým hořákem následné montáže zapálit, oddálením plamene zpravidla oheň sám uhasne, rozteklý asfalt sám ztuhne, rozlití lze omezit pískem, hlínou, ..., zásadně nehasit vodou, k hašení používat pěnu, prášek.
 
Ekologické informace
• výrobek při použití určeném výrobcem nemá škodlivý vliv na životní prostředí
• výrobek neobsahuje nebezpečné látky ve smyslu zákona č.356/2003 Sb., který je v souladu s evropskými předpisy o nebezpečných látkách
• případný papírový obal a obalovou fólii odložte na místo určené obcí k ukládání tříděného odpadu
• výrobek je nerozpustný ve vodě, odpad musí být k odstranění nebo využití předán oprávněné osobě ve smyslu zákona č.185/01 Sb., kód odpadu 170604 – kategorie „O“
• při výrobě je uplatňován certifikovaný systém řízení životního prostředí dle ISO 14001
 
Expedice a skladování
• výrobek je expedován v rolích, role se skladují a transportují zásadně ve svislé poloze
• produkt se expeduje na paletě 800 x 1200 mm, na paletě je 20 ks rolí 1,0 x 7,5 m - 4,0 mm tj. 150 m2, velkonábaly jumbo rolí mají atypické náviny, ...
• jen nutno skladovat při teplotách do +30 °C tj. např. v krytých skladech, protože měkká nosná vložka typu G je vhodná proto tuto vlastnost na tvarování složitých detailů, má však nižší stabilitu, chránit před slunečním zářením a sálavými zdroji tepla, nízké teploty skladování výrobku nevadí

• doporučuje se zpracovat do 12 měsíců od data výroby vyznačeného na obalu

 

technické listy a ostatní dokumenty naleznete zde: http://www.pascal-system.cz/ke-stazeni/pc16/

 
 
Název
Jazyk
Velikost
Formát
 
Technicky-list
866 kB
.pdf
  • ISOVER - ISOVER AK atikový klín 50x50x1000mm
   -30 %

   ISOVER - ISOVER AK atikový klín 50x50x1000mm

   47,43 Kč
   Ceníková cena 67,76 Kč
   Ušetříte 20,33 Kč
   Detail produktu
  • OPP - Rukavice Kombi.zdvoj. palec, ukaz.dlaň
   -12 %

   OPP - Rukavice Kombi.zdvoj. palec, ukaz.dlaň

   45,79 Kč
   Ceníková cena 52,03 Kč
   Ušetříte 6,24 Kč
   Detail produktu
  • PARAMO - Paramo laky a penetrace PENETRAL ALP M 9kg
   -8 %

   PARAMO - Paramo laky a penetrace PENETRAL ALP M 9kg

   523,65 Kč
   Ceníková cena 569,18 Kč
   Ušetříte 45,53 Kč
   Detail produktu
  • STANLEY A BOSTITCH - STANLEY Nože FatMax s odlamovací čepel 18mm
   -26 %

   STANLEY A BOSTITCH - STANLEY Nože FatMax s odlamovací čepel 18mm

   102,86 Kč
   Ceníková cena 139,00 Kč
   Ušetříte 36,14 Kč
   Detail produktu
  • KOMA - Střešní hořák Hořák jednoduchý Pro L-700/50
   -15 %

   KOMA - Střešní hořák Hořák jednoduchý Pro L-700/50

   2 561,99 Kč
   Ceníková cena 3 014,11 Kč
   Ušetříte 452,12 Kč
   Detail produktu
  • KOMA - Speciální hořáky Hořák boční / kašírované dílce
   Novinka
   -15 %

   KOMA - Speciální hořáky Hořák boční / kašírované dílce

   5 353,34 Kč
   Ceníková cena 6 298,05 Kč
   Ušetříte 944,71 Kč
   Detail produktu
  • SFS - Upevnění do dřeva IWF-T-B40 5,2x25
   -25 %

   SFS - Upevnění do dřeva IWF-T-B40 5,2x25

   3,73 Kč
   Ceníková cena 4,96 Kč
   Ušetříte 1,23 Kč
   Detail produktu
  Tento web využívá cookies pro Vaši pohodlnější práci. Kliknutím na "souhlasím" uzavřete tuto lištu.
  Zaregistrujte se pro odběr novinek a akčních nabídek!