Potřebujete poradit? Volejte +420 725 675 675

Jak vybrat asfaltový pás?

Asfaltový pás jako hydroizolace?
 
Tytam jsou doby, kdy byl výběr omezen na označení výrobků térpapír, ipa a sklobit. Zejména IPA utkvěla v myslích lidí natolik, že dnes zákazník neznalý možností, které současný trh nabízí, používá toto slovo pomalu jako zaklínadlo. IPA na střechu, na základy, na altánek.... V nepřeberné nabídce materiálů asfaltových pásů pro hydroizolace je dnes poměrně nesnadné se orientovat tak, aby na první pohled bylo z názvu výrobku patrné, k čemu je určen a jaké má vlastnosti. Každý výrobce asfaltových pásů ve snaze se za každou cenu odlišit, používá leckdy exotické názvy pro vlastní výrobky, které ale znesnadní odhad použití a tedy určení vhodnosti dané hydroizolace pro zamýšlený účel.

Protože jsme si vědomi toho, že pozice člověka, který si realizovat hydroizolaci svépomocí je těžká, vycházíme vám vstříc a jako pomoc nabízíme následující článek, který by Vám měl pomoci při výběru vhodného materiálu pro daný účel.
  
Rozdělení asfaltových pásů podle materiálu asfaltu:
Rozdíl mezi jednotlivými typy je zejména v teplotních odolnostech daného materiálu.
 • Oxidovaný asfalt
  • Oxidované pásy naproti tomu jsou teplotně velmi omezeny, a to jak horním tak dolním limitem a dnes se využívají zejména na méně namáhané a náročné aplikace.
  • Nemají schopnost elasticity.
 • APP modifikovaný
  • Obecně ve většině případů jsou APP pásy nejvhodnější, vzhledem ke své vysoké teplotní stálosti, k hydroizolacím střech s vyšším spádem.
  • Nemají schopnost elasticity.
 • SBS modifikovaný
  • Má většinou dobrou odolnost mrazu, jsou tedy vhodné na běžné hydroizolace plochých střech a spodní stavby.
  • Velkou výhodou SBS pásů je také jejich elasticita, to znamená schopnost vracet se do původního tvaru (například po perforaci mají snahu tyto materiály otvor minimalizovat).

 
Rozdělení asfaltových pásů podle nosné vložky.

Na nosné vložce asfaltového pásu do jisté míry závisí charakteristika a použití celého výrobku.
Nosnou vložku je možné rozdělit podle několika kritérií na:
 
Podle nasákavosti:      
 • nasákavé nosné vložky (například pásy A330H)
 • nenasákavé nosné vložky (polyesterové rouno, skelná tkanina…)
 
Podle materiálu nosné vložky:               
 • papír
 • polyester
 • skelná nosná vložka
 • kovová nosná vložka (hliník…)
 • kombinovaná nosná vložka (polyester+skelné vlákno…)

Podle možnosti kotvení pásu na pásy:
 • s vložkou vhodnou ke kotvení (skelná tkanina…obecně musí výrobce materiál ke kotvení deklarovat)
 • s vložkou nevhodnou ke kotvení (papírová nosná vložka …)
Nosná vložkavelký význam zejména v použití pásu. Je jasné, že použít papírovou nosnou vložku pro pás, který má tvořit ve střeše parozábranu je nesmysl, pro tento účel se nejlépe hodí pásy s nosnou vložkou kovovou, v méně exponovaných prostorech s nosnou vložkou ze sklené tkaniny apod. Pokud je potřeba materiál k podkladu mechanicky fixovat, je potřeba užití pásu s pevnou vložkou, například se skelnou tkaninou.

Neméně důležitá je tloušťka asfaltového pásu. Orientace je zde dnes poněkud ztížena, protože ne všichni výrobci mají v označení názvu identifikaci pásu k natavení. Věřte ale, že pokud uvidíte název pásu Paraglas G200S40, tak to S znamená, že pás je vhodný k natavení. Stejně tak V60S35, Pascal GS4-25 mineral. Pro natavení je důležitá zejména krycí vrstva asfaltu na nosné vložce, tedy jinak řečeno jistota, že při natavování neuvidíte při lehkém přešlehnutí plamenem nosnou vložku pásu. U pásů typu s by měla být krycí vrstva asfaltu na vložce větší než 1mm. (Pásy typu R – s krycí vrstvou do 1 mm a pásy typu A – bez krycí vrstvy asfaltu) jsou k natavení nevhodné.
 
A k čemu tedy jaký pás použít? Který bude vhodnou hydroizolací pro Vaši střechu a Váš dům? 
Pojďme se podívat na vybrané pásy z našeho e-shopu.
 

Oxidované asfaltové pásy 


Parabit A330 H (klasický ,,térpapír“)
Asfaltový pás typu A (bez krycí vrstvy asfaltu), s nízkou pevností, s nasákavou nosnou vložku a omezenou vodotěsností.
Cenově nejdostupnější separační pás určený jen pro pomocné účely a krátkodobá provizória, pás není vhodný do hydroizolačních skladeb v kombinaci s dalšími asfaltovými pásy, převažuje jednoznačně jen jeho samostatné použití :
 • ve střešních systémech jako podkladní a pojistný pas pod skládané jen těžké krytiny (proti vzdušné vlhkosti, hnanému dešti, zafoukanému sněhu,..)
 • není vhodný pod asfaltové šindele, vnější vlhkostí má tendenci k vytváření boulí / EN 13859-1
 • jako ochrana proti vzdušné vlhkosti pod svislé stěny / EN 13859-2,
 • pro pomocné účely – separační pás např. pro oddělení tepelné izolace od betonu, ochrana proti zemní a vzdušné vlhkosti – obalový materiál např. balení strojů, podkladní pás pro skladování,...
 
Parabit R330H
Charakteristika a použiti hydroizolačního pásu podle evropských norem EN
Asfaltový pás typu R (především pro volnou pokládku a přibíjení lepenkovými hřebíky s krycí vrstvou do 1 mm), s nasákavou nosnou vložku, s nižší pevností.
Cenově nejdostupnější separační a podkladový pás na méně náročné aplikace :
 • separační pás (např. na dřevěné bednění) vícevrstvé střešní skladby / EN 13707
 • ve střešních systémech jako podkladní a pojistný pas pod skládané krytiny, i šindele (proti vzdušné vlhkosti, hnanému dešti, zafoukanému sněhu,..) /EN 13859-1
 • jako ochrana proti vzdušné vlhkosti pod svislé stěny / EN 13859-2
 • podkladní pás do stěnových konstrukcí proti zemni vlhkosti
Určený je pro pevný podklad (beton, dřevěné bednění) s variantním způsobem montáže, výjimečně při použití technologie pokládky lepením použitelný jako povlaková hydroizolace.
 
 
Parabit AL+V S35 (S40)
Charakteristika a použiti hydroizolačního pasu podle evropských norem EN
Speciální asfaltový pás typu S (svařitelný) s nízkou pevností, cenově dostupný s nejvyššími difúzními parametry proti prostupu vodních par a radonu, proti radonu nutné realizovat jako vícevrstvé systémy v kombinaci s pevnějšími pásy, určený:
 • ve střešních systémech jako jednovrstvá parotěsná zábrana / EN 13970
 • dále v kombinaci s pevnějšími pásy pro nadzemní základy a spodní stavby
 • protiradonová zábrana pro střední a vysokou kategorii rizika / EN 13969 a ČSN 73 0601.
 

SBS modifikované asfaltové pásy

 
Pascal GS4-25 mineral
Charakteristika a použiti hydroizolačniho pasu podle evropských norem EN

Univerzální asfaltový pas typu S (svařitelný) s vysokou pevností, modifikovaný elastomery (kaučukem typu SBS) určený pro nejnáročnější hydroizolační aplikace :
 • vícevrstvé střešni skladby (podkladní vrstva nepochůzných střech a spodní i vrchní pás provozních a inverzních střech) / EN 13707
 • ve střešních systémech jako jednovrstvá parotěsná zábrana / EN 13970
 • pro nadzemní základy jednovrstvá a spodní stavby vícevrstvá hydroizolace / EN 13969 typ T
 • jako protiradonová zábrana jednovrstvá pro střední kategorii rizika nebo dvouvrstvá většinou v kombinaci s odvětráním podloží pro vysokou kategorii rizika / ČSN 73 0601.
 
Pascal PVS4-25 mineral
Charakteristika a použiti hydroizolačního pasu podle evropských norem EN
Univerzální asfaltový pas typu S (svařitelný) s vysokou pevností, modifikovaný elastomery (kaučukem typu SBS) určený pro nejnáročnější hydroizolační aplikace :
 • vícevrstvé střešní skladby (podkladní vrstva nepochůzných střech a spodní i vrchní pás provozních a inverzních střech) / EN 13707,
 • ve střešních systémech jako jednovrstvá parotěsná zábrana / EN 13970,
 • pro nadzemní základy jednovrstvá a spodní stavby vícevrstvá hydroizolace / EN 13969 typ T,
 • jako protiradonová zábrana jednovrstvá pro střední kategorii rizika nebo dvouvrstvá většinou v kombinaci s odvětráním podloží pro vysokou kategorii rizika / ČSN 73 0601.
 
Pascal PVS4 (S5)-25 přírodní/červený
Charakteristika a použiti hydroizolačního pasu podle evropských norem EN
Univerzální vrchní asfaltový pas typu S (svařitelný) s vyšší pevností, především s vysokou dilatační schopnosti, modifikovaný elastomery (kaučukem typu SBS), s požárním atestem BROOF(t1) jako součást systémové skladby určený pro nejnáročnější hydroizolační aplikace :
 • vrchní vrstva jedno a vícevrstvé střešní skladby nepochůzných plochých, šikmých a strmých střech s určenou požární odolností a provozních a inverzních střech / EN 13707
 • nadzemní základy jednovrstvá a spodní stavby vícevrstvá (vrchní) hydroizolace i pro tlakovou vodu (hrubozrnný posyp zlepšuje statickou i dynamickou odolnost pásu) / EN 13969 typ T
 
Více o materiálech po kliknutí na název asfaltového pásu – v sekci ke stažení na kartě produktu. Jak vidíte, je z čeho vybírat a magická zkratka IPA už nemusí být Vaší jedinou volbou.

Je jasné, i s ohledem na záruky jednotlivých materiálů, že orientace s důrazem na dlouhodobou funkčnost hydroizolace by měla být zaměřena na modifikované výrobky (ať už se bude jednat o hydroizolaci střechy Vašeho domu nebo o hydroizolaci základů stavby). Na méně náročné aplikace oxidované pásy a na provizorní nebo pojistné hydroizolace lehké pásy typu V nebo R.

Pro návrh vhodné skladby pro svůj dům můžete kontaktovat našeho technického specialitu v chatovacím okně nebo v sekci kontakt.

Všechny materiály naleznete zde >>>KATEGORIE ASFALTOVÝCH PÁSŮ<<<
Tento web využívá cookies pro Vaši pohodlnější práci. Kliknutím na "souhlasím" uzavřete tuto lištu.
Zaregistrujte se pro odběr novinek a akčních nabídek!