Potřebujete poradit? Volejte +420 725 675 675

Pouze celé balení či kusy

PASCAL - SBS vrchní pás Pascal PV S5-25 - Črv

Univerzální asfaltový pás typu S (svařitelný) určený jako vrchní pás pro nejnáročnější hydroizolační systémy střech a spodních staveb, s požárním atestem pro střešní pláště jako součást systémové skladby pro umístění mimo požárně nebezpečné prostory. Zobrazit celý popis
Výrobce:
PASCAL
Kód produktu:
P-022433
Kód výrobce:
176462
Dostupnost:
Ceníková cena s DPH: 283,14 Kč
37 %
Ušetříte -104,76 Kč
178,38 Kč / m2 s DPH
147,42 Kč / m2 bez DPH
m2
Další jednotky:
1 balení = 5 m2
1 m2 = 5 kg
1 paleta = 120 m2
Upozornění:
Pouze celé balení či kusy

Další varianty tohoto produktu

Kód produktu
Foto
Varianta
Ceníková cena s DPH
Sleva
Cena po slevě s DPH
 
283,14 Kč
37 %
178,38 Kč
m2
271,04 Kč
37 %
170,76 Kč
m2
Univerzální asfaltový pás typu S (svařitelný) určený jako vrchní pás pro nejnáročnější hydroizolační systémy střech a spodních staveb, s požárním atestem pro střešní pláště jako součást systémové skladby pro umístění mimo požárně nebezpečné prostory.
 
Barva ochranného břidličného posypu: červená
 
Použití
Univerzální asfaltový pás typu S (svařitelný) určený jako vrchní pás pro nejnáročnější hydroizolační systémy střech a spodních staveb, s požárním atestem pro střešní pláště jako součást systémové skladby pro umístění mimo požárně nebezpečné prostory.
EN 13707
• vrchní vrstva vícevrstvého střešního souvrství plochých střech (nepochůzných, inverzních, pod těžkou ochranu)
• jednovrstvý střešní systém šikmých střech
EN 13969
• jedno nebo vícevrstvá (vrchní) hydroizolace spodní stavby proti podpovrchové vodě
• vícevrstvá (vrchní) hydroizolace spodní stavby proti tlakové vodě
                                                                                                                 
Provedení a označení výrobku
• pás má ochranný posyp proti UV záření z hrubozrnné barvené břidlice
Barevné provedení horní úpravy v šíři 92 cm + 8 cm podélný návarový pruh krytý tavitelnou fólií.
 
Doporučené zpracování
• pás se natavuje hořákem jako vrchní vrstva vícevrstvých nebo jednovrstvých aplikací na napenetrovaný podklad (beton, pro rekonstrukce na původní asfaltový pás, ...) nebo na natavený nebo mechanicky kotvený podkladní pás, vždy celoplošně, u sklonu nad 20° se kombinuje natavení s mechanickým dodatečným kotvením
• lepení do horkého asfaltu na podkladní beton a nebo tepelnou izolaci z minerální vlny
Příčné a podélné spoje pásů jsou natavovány s přesahem min. 80 mm.
• vysoká dilatační schopnost a tvarová pamět
• zvýšená pevnost
• velmi dobrá ohebnost při nízkých teplotách
• vyšší odolnost proti stékání za zvýšených teplot
• pás má nosnou polyesterovou vložku PV
• pás se vyrábí jako typ S (svařitelný) v rolích 1,0 x 7,5 m - 4,2 mm nebo 1,0 x 7,5 m - 5,2 mm, nebo variantně v 5 m délkách, tloušťka pásu v názvu je uvedena v mm
• pás je modifikovaný kaučukem (tj. SBS - elastomery) v provedení s ohebností -25 °C
(Příklad označení Pascal PV S5 -25 přírodní)
 
Podmínky pokládky
• asfaltové pásy mohou být montovány při odpovídajících povětrnostních podmínkách
• teplotní rozsah použití – pro modifikovaný pás platí pro montáž od > -5 °C do < +30 °C, pás má vnitřní paměť, proto je-li ranní teplota pod +5 °C v tomto p řípadě je vhodné role předtemperovat 24 hod./20 °C pro lepší zpracovatelnost, pak po dodání na místo montáže role ihned rozbalit. Pozn. materiál umožňuje bezproblémovou manipulaci s pásem i při nižších teplotách, avšak při teplotě montáže pod -5 °C není možné již zabezpečit rovnoměrné kvalitní natavení pásu izolatérem.
• vlhkost – podklad musí být suchý - nesmí pršet, sněžit, na podkladu nesmí být námraza
• stav podkladu - čistý zbavený nečistot a prachu, podklad je vhodné pro lepení lepidlem nebo do horkého asfaltu napenetrovat asfaltovým penetračním nátěrem
 
Upozornění
• je třeba se vyvarovat přílišného přehřátí plamenem nebo bodového natavování pásu, které
způsobuje poškození a pnutí tepelně citlivé polyesterové vložky nebo i tepelnou degradaci
kaučuku SBS
• asfaltový pás není odolný vůči organickým rozpouštědlům, tukům a olejům
 
Barevnostní odchylky
• role kromě podélného návarového pásu má ochranný posyp proti UV záření z hrubozrnné břidlice, platí, že:
• u šedé - nelze zajistit jednobarevnost vzhledu instalovaných rolí
• u barvených posypů pouze identické datum výroby je zárukou jednotnosti odstínu barvy posypu rolí
 
Bezpečnost práce
• výrobek při použití určeném výrobcem nemá škodlivý vliv na zdraví
• při práci nejíst, nepít, nekouřit
• pro montáž použít ochranný pracovní oděv a brýle, pracovní kožené boty, kožené rukavice, především proti popálení horkým asfaltem při pokládce do horkého asfaltu
• nevdechovat páry, dýmy, plyny, při dostatečném větrání ochrana dýchacích cest není nutná
• po práci je nutné umýt pokožku vodou a ošetřit vhodným ochranným krémem
• při potřísnění pokožky horkým asfaltem okamžitě ochladit zasažené místo studenou vodou, asfalt se z pokožky neodstraňuje (kromě zasažení očí), aby nedošlo k poškození puchýře
• pásy jsou za normálních teplot nehořlavé, bod vzplanutí asfaltu je nad 250 °C, asfaltový pás lze plynovým hořákem následné montáže zapálit, oddálením plamene zpravidla oheň sám uhasne, rozteklý asfalt sám ztuhne, rozlití lze omezit pískem, hlínou, ..., zásadně nehasit vodou, k hašení používat pěnu, prášek
 
Ekologické informace
• výrobek při použití určeném výrobcem nemá škodlivý vliv na životní prostředí
• výrobek neobsahuje nebezpečné látky ve smyslu zákona č.356/2003 Sb., který je v souladu s evropskými předpisy o nebezpečných látkách
• případný papírový obal a obalovou fólii odložte na místo určené obcí k ukládání tříděného odpadu
• výrobek je nerozpustný ve vodě, odpad musí být k odstranění nebo využití předán oprávněné osobě ve smyslu zákona č.185/01 Sb., kód odpadu 170604 – kategorie „O“
• při výrobě je uplatňován certifikovaný systém řízení životního prostředí dle ISO 14001
 
Expedice a skladování
• výrobek je expedován v rolích, role se skladují a transportují zásadně ve svislé poloze
• produkt se expeduje na paletě 800 x 1200 mm, na paletě je 20 ks rolí 1 x 7,5 m – 4,2 mm tj. 150 m2, 15 rolí 1 x 7,5 m – 5,2 mm tj. 112,5 m2
• doporučuje se skladovat při teplotách do +30 °C, chránit před slunečním zářením a sálavými zdroji tepla, nízké teploty skladování výrobku nevadí

• doporučuje se zpracovat do 12 měsíců od data výroby vyznačeného na obalu

 

Technický list a jiné dokumenty naleznete zde: http://www.pascal-system.cz/ke-stazeni/pc16/

  • ISOVER - ISOVER AK atikový klín 50x50x1000mm
   -30 %

   ISOVER - ISOVER AK atikový klín 50x50x1000mm

   47,43 Kč
   Ceníková cena 67,76 Kč
   Ušetříte 20,33 Kč
   Detail produktu
  • OPP - Rukavice Kombi.zdvoj. palec, ukaz.dlaň
   -12 %

   OPP - Rukavice Kombi.zdvoj. palec, ukaz.dlaň

   45,79 Kč
   Ceníková cena 52,03 Kč
   Ušetříte 6,24 Kč
   Detail produktu
  • PARAMO - Paramo laky a penetrace PENETRAL ALP M 9kg
   -8 %

   PARAMO - Paramo laky a penetrace PENETRAL ALP M 9kg

   523,65 Kč
   Ceníková cena 569,18 Kč
   Ušetříte 45,53 Kč
   Detail produktu
  • PASCAL - Doplňky Opravný posyp - Črv

   PASCAL - Doplňky Opravný posyp - Črv

   38,05 Kč
   Detail produktu
  • PASCAL - SBS vrchní pás Pascal PV S5-25 - Še
   -37 %

   PASCAL - SBS vrchní pás Pascal PV S5-25 - Še

   170,76 Kč
   Ceníková cena 271,04 Kč
   Ušetříte 100,28 Kč
   Detail produktu
  • STANLEY A BOSTITCH - STANLEY Nože FatMax s odlamovací čepel 18mm
   -26 %

   STANLEY A BOSTITCH - STANLEY Nože FatMax s odlamovací čepel 18mm

   102,86 Kč
   Ceníková cena 139,00 Kč
   Ušetříte 36,14 Kč
   Detail produktu
  • KOMA - Střešní hořák Hořák jednoduchý Pro L-700/50
   -15 %

   KOMA - Střešní hořák Hořák jednoduchý Pro L-700/50

   2 561,99 Kč
   Ceníková cena 3 014,11 Kč
   Ušetříte 452,12 Kč
   Detail produktu
  • KOMA - Speciální hořáky Hořák boční / kašírované dílce
   Novinka
   -15 %

   KOMA - Speciální hořáky Hořák boční / kašírované dílce

   5 353,34 Kč
   Ceníková cena 6 298,05 Kč
   Ušetříte 944,71 Kč
   Detail produktu
  • SFS - Upevnění do dřeva IWF-T-B40 5,2x25
   -25 %

   SFS - Upevnění do dřeva IWF-T-B40 5,2x25

   3,73 Kč
   Ceníková cena 4,96 Kč
   Ušetříte 1,23 Kč
   Detail produktu
  • PASCAL - SBS vrchní pás Pascal PV S5-25 - Še
   -37 %

   PASCAL - SBS vrchní pás Pascal PV S5-25 - Še

   170,76 Kč
   Ceníková cena 271,04 Kč
   Ušetříte 100,28 Kč
   Detail produktu
  Tento web využívá cookies pro Vaši pohodlnější práci. Kliknutím na "souhlasím" uzavřete tuto lištu.
  Zaregistrujte se pro odběr novinek a akčních nabídek!